کویر و کویرنوردی

دانستنی‌های کویر، لباس مناسب تور و کمپ کویرنوردی

در بخش ابتدایی مقاله بهترین کویر‌های ایران به علاقمندان کویرنوردی معرفی شده اند. در ادامه به بررسی الزامات تور و کمپ کویرنوردی پرداخته ایم. بعنوان مثال اینکه در کویر چه بپوشیم؟ چگونه در کویر آزرایش کنیم؟ چگونه عکاسی کنیم و دوربین را سالم نگهداریم؟

ادامه مطلب